Nabídka pokročilých kurzů

Druhý balíček POKROĆILÉ KURZY je zaměřen na zlepšení uživatelských dovedností v používání ambulantních SW např. PC doktor, Amicus, Dentist+ apod.