Kredity


Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16.
Akce je zapsána v centrálním registru akcí ČLK.
Účast na vzdělávací akci je v rámci systému postgraduálního vzdělávání oceněna kreditními body pro lékaře.
Každý účastník obdrží po skončení vzdělávací akce osvědčení (certifikát) o účasti na akci.