Platební údaje


Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení elektronické registrace k účasti na kongresu, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku.
Potvrzení o zaplacení/daňový doklad Vám bude vystaveno po připsání částky na účet Pharma PM. Registrační poplatek lze hradit bankovním převodem na základě potvrzené elektronické registrace nebo v hotovosti v místě konání kongresu.

Majitel účtu: PHARMA Product Management s.r.o.
Číslo účtu: 5406644001/5500
Specifický symbol: 1909001


Variabilní symbol: bude vygenerovám a zaslán v potvrzení o úspěšné registraci
Daňový doklad Vám zašleme na Váš e-mail po přijetí platby na náš účet.
V případě bezhotovostní úhrady 3 dny před konáním akce, Vás prosíme o doložení potvrzení o úhradě registračního poplatku.