eZSakZZ2

Kvalita a hodnocení kvality a spokojenosti ve zdravotnických zařízeníchOznačení kurzu: eZSakZZ
Typ kurzu: Základní odborný kurz
Obor: Všechny obory
Odbornost: Všechny odbornosti
Délka kurzu: Min. 16 hodin
Forma výuky:
Způsob ukončení kurzu: Závěrečný test
Zvláštní požadavky: Základní ovládání PC, MS Windows
Předurčení: Pracovníci ve zdravotnictví
Počet posluchačů v kurzu: 5 posluchačů až 20 posluchačů
Akreditace/Certifikace: ne/ano
Garant kurzu: MUDr. J. Psutka, Ph.D.
Cíle a úkoly přípravy Absolvent kurzu musí znát a umět základy práce s osobním počítačem v prostředí MS Windows a internetovým prohlížečem např. MS Explorer.


Po absolvování kurzu bude posluchač:

1. UMĚT:

2. ZNÁT:

3. SEZNÁMEN:

Předpokládaný termín konání 12/2019. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás již nyní na: info@pharma-pm.cz