ZSakZZ

Efektivita zdravotnických systémů a indikátory zdravotní péče

V kurzech Efektivita zdravotnických systémů, kvalita a hodnocení kvality a spokojenosti ve zdravotnických zařízeních
Vás seznámíme s aktuálním stavem fungování zdravotnických zařízení v ČR a s možnosti zefektivnění využívání zdravotnických systémů v praxi. Budete seznámen se zavedenými a sledovanými znaky efektivity zdravotnických systémů, indikátory zdravotní péče a klíčovými složkami systému zdravotní péče.
Dále Vás seznámíme s možnostmi hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních a jejich využitím na svém pracovišti. Po úspěšném absolvování kurzu budete znát a umět specifika produktů zdravotnických služeb a bude schopen identifikovat faktory ovlivňující spokojenost klienta ve zdravotnictví, což přispěje k lepšímu využití zdravotnických služeb daného pracoviště, ale i spokojenosti všech pacientů.

Stručný obsah:Název kurzu: Efektivita zdravotnických systémů a indikátory zdravotní péče
Označení kurzu: eZSakZZ
Typ kurzu: Základní odborný kurz
Obor: Všechny obory
Odbornost: Všechny odbornosti
Délka kurzu: Min. 16 hodin
Forma výuky:
Způsob ukončení kurzu: Závěrečný test
Zvláštní požadavky: Základní ovládání PC, MS Windows
Předurčení: Pracovníci ve zdravotnictví
Počet posluchačů v kurzu: 5 posluchačů až 20 posluchačů
Akreditace/Certifikace: ne/ano
Garant kurzu: MUDr. Jan Psutka, Ph.D.
Cíle a úkoly přípravy: Absolvent kurzu musí znát a umět základy práce s osobním počítačem v prostředí MS Windows a internetovým prohlížečem např. MS Explorer.


Po absolvování kurzu bude posluchač:

1. UMĚT:

2. ZNÁT:

3. SEZNÁMEN:

Předpokládaný termín konání 12/2019. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás již nyní na: info@pharma-pm.cz