eRePoSUTvorba eNeschopenky, eReceptu a komunikace s centrálním úložištěm SÚKL


tento kurz bude vycházet z nové legislativy a naučí klienty, s využitím soudobých aktuálních informačních ambulantních systémů, vytvářet a ukládat eNeschopenky, eRecepty a novou komunikaci s OSSZ a centrálním úložištěm SÚKL.


Název kurzu:
Tvorba eNeschopenky, eReceptu a komunikace s centrálním úložištěm SÚKL

Označení kurzu:
eRePoSU

Typ kurzu:
Základní odborný kurz

Obor:
Všechny obory

Odbornost:
Všechny odbornosti

Délka kurzu:
5 hodin

Způsob ukončení kurzu:
Závěrečný test, zpětná vazba na získané dovednosti

Zvláštní požadavky:
Základní ovládání PC, MS Windows

Předurčení:
Pracovníci ve zdravotnictví

Počet posluchačů v kurzu:
min 5 posluchačů - max. 12 posluchačů (aktuálně probíhá registrace na leden 2020)

Garant kurzu:
MUDr. Jan Psutka, Ph.D.
Po absolvování kurzu bude posluchač:


1. UMĚT:


2. ZNÁT:


3. SEZNÁMEN:


Cena kurzu 4 210 Kč bez DPH (5 094 Kč s DPH).


Využijte možnosti předplatit si lednové kurzy již nyní!


Žádné volné termíny pro kurz nebyly nalezeny