eODPc

Nové formy zpracování obrazové dokumentace v elektronické podoběV tomto kurzu Vás naučíme vkládat, popisovat a uschovávat snímky z různých zdrojů - RTG, RVG, záznamy z vyšetření na EKG nebo EEG, intraorální kamera, endoskopické kamery, USG, videokamera, štěrbinová lampa, digitální fotoaparát apod.
Naučíte se snímky získávat skenováním již existujících obrázků nebo dokumentů, např. starších RTG, nebo převzetím z jiného zdroje (přenos elektronickou poštou v rámci tele medicíny, z obrazové databáze, nebo přímo z jiného programu). Jejich úpravu, tisk a archivaci.
Z projektu bude nakoupeno další vybavení a software, který je nutný pro výuku v tomto kurzu. Tento kurz bude mít také navýšenu dotaci prezenční části pro praktická cvičení se specializovaným vybavením a grafickým softwarem.


https://www.pcdoktor.cz/reseni


Název kurzu: Nové formy zpracování obrazové dokumentace v elektronické podobě
Označení kurzu: eODPc
Typ kurzu: Základní odborný kurz
Obor: Všechny obory
Odbornost: Všechny odbornosti
Délka kurzu: Min. 16 hodin
Forma výuky:
Způsob ukončení kurzu: Závěrečný test
Zvláštní požadavky: Základní ovládání PC, MS Windows
Předurčení: Pracovníci ve zdravotnictví
Počet posluchačů v kurzu: 5 posluchačů až 12 posluchačů
Akreditace/Certifikace: ne/ano
Garant kurzu: MUDr. Jan Psutka, Ph.D.
Cíle a úkoly přípravy: Absolvent kurzu musí znát a umět základy práce s osobním počítačem v prostředí MS Windows


Po absolvování kurzu bude posluchač:

1. UMĚT:

2. ZNÁT:

3. SEZNÁMEN:


Předpokládaný termín konání 12/2019. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás již nyní na: info@pharma-pm.cz