eDeKpZP1


Tvorba eDávky a elektronická komunikace s portály zdravotnických pojišťoven

Tvorba eDávky a elektronická komunikace s portály zdravotnických pojišťoven

Tento kurz bude vycházet z nové generace elektronické komunikace s aktuálními portály zdravotních pojišťoven v ČR s využitím soudobých aktuálních informačních ambulantních systémů.
Hlavním přínosem školení bude osvojení si modulu eDávky, který umožňuje kromě pohodlné a rychlé komunikace také zpracování přehledné knihy podání, automatickou fakturaci, evidenci protokolů o zpracovaných dávkách a kvalitnější podporu při řešení problémů s portály.
V kurzu bude objasněna problematika vytvoření eDávku pro danou ZP, ale také nastavování a využívání obsahů klientských schránek u jednotlivých ZP, umožňující mimo jiné získávat zúčtovací zprávy a SMS autorizaci na portály zdravotních pojišťoven. Odpadne tak ruční zpracování povinných měsíčních dávek a jejich přenášení na médiích (diskety, CD apod.) na jednotlivé pobočky ZP.
Do tohoto kurzu je možné zařadit i problematiku používání modulu eKontrol, který slouží k průběžné kontrole údajů důležitých pro bezchybné vyúčtování zdravotní péče daným ZP).

https://www.pcdoktor.cz/reseni

Název kurzu: Tvorba eDávky a elektronická komunikace s portály zdravotnických pojišťoven
Označení kurzu: eDeKpZP1
Typ kurzu: Základní odborný kurz
Obor: Všechny obory
Odbornost: Všechny odbornosti
Délka kurzu: 6 hodin
Forma výuky: Kombinovaná s podporou e-learningu
Způsob ukončení kurzu: Závěrečný test
Zvláštní požadavky: Základní ovládání PC, MS Windows
Předurčení: Pracovníci ve zdravotnictví
Počet posluchačů v kurzu: 5 posluchačů až 12 posluchačů
Akreditace/Certifikace: ne/ano
Garant kurzu: Mgr. Václav Bláha, MUDr. Jan Psutka
Cíle a úkoly přípravy: Absolvent kurzu musí znát a umět základy práce s osobním počítačem v prostředí MS Windows


Po absolvování kurzu bude posluchač:


1. UMĚT:

2. ZNÁT:

3. SEZNÁMEN:

Kurzy se konají:

Sobota 9:00 - 17:00 v rozsahu 6 výukových hodin.

Školící a servisní středisko
MAPS HK s.r.o.
Vážní 899 (areál MONDO)
500 03 Hradec Králové
více

Základní cena kurzu 5 200 Kč bez DPH (6 292 Kč s DPH).

Podzimní akce - cena kurzu: 3 900 Kč bez DPH (4 719 Kč s DPH).Žádné volné termíny pro kurz nebyly nalezeny